Voedselbossen

Heb je een stuk grond, weiland of onbenut braakliggend terrein? En wil je daarvan een stukje natuur maken dat jou voor de rest van je leven in al je fruit en noten voorziet? Een plek waar het aangenaam vertoeven is? Wil je iets echt waardevols aan je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen nalaten? Iets waarvan je zeker bent dat het altijd maar productiever zal worden naargelang de tijd verstrijkt… Plant dan een voedselbos aan!

Eetbare bostuin

Een voedselbos is een ‘open bosrand’landschap waarvan het overgrote deel van de planten eetbaar zijn. Een voedselbos mag zich natuurlijk gedragen en vraagt bijgevolg erg weinig onderhoud… Het grootste werk na de opstartfase is eigenlijk oogsten.

Als je een productief voedselbos opstart, volstaat het niet om in je weide in het wilde weg wat boompjes te planten en die dan aan hun lot over te laten. Dan krijg je na een paar jaar een distel- en brandnetelveld, met hier en daar wat boompjes en misschien wat fruit, maar je honger zul je er niet mee stillen. Zo werkt het niet. De aanleg van een voedselbos vergt een vrij grote voorkennis. De functionaliteit van je voedselbos op lange termijn staat of valt een goede voorbereiding en het toepassen van de juiste beheermethodes. Specialistenwerk dus…

Niet als het van Mier afhangt. Wij begeleiden je gedurende een 5 jaar durende opstartfasemet de aanleg van je voedselbos. Je hoeft niet alle studie- en planwerk zelf te doen. Wij doen dat voor jou. Daarnaast organiseren we voor jou ook de zware werken. Het enige dat jij moet doen is meegroeien met je voedselbos, tuinieren en genieten van het buitenleven…

Zelfvoorziening

Het doel van een door Mier begeleid voedselbos is zelfvoorziening en zelfredzaamheid,  zo snel mogelijk. We streven naar een behoorlijke opbrengst vanaf de eerste zomer… Maar daarnaast nemen we ook de tijd om het voedselbos tot stand te laten komen. In de 5 eerste levensjaren van het voedselbos, brengen we samen met jou alle planten aan op het juiste moment. Per jaar vinden er gemiddeld 3 werkmomenten plaats, op deze moment gebeuren er grote ingrepen, die vaak veel handen vergen. We leren je in dit traject aan hoe je zelf je planten kan opkweken en we geven je alle trucjes mee om je voedselbos extensief te onderhouden. Op het einde van dit traject ben je in staat om je voedselbos autonoom te beheren en kies je zelf hoe je je voedselbos verder laat groeien.

Ontwerp je voedselbos

De eerste stap naar en voedselbos begint met met een permacultuur ontwerpsessie bij jou thuis. Gedurende één dag ontwerp je zelf je voedselbos… Je krijgt de begeleiding van 3 specialisten… Hiermee heb je een masterplan op papier waarmee je al een aardig beeld hebt van hoe je terrein kan worden.

Indien gewenst wordt het plan in de volgende stap door ons verder uitgewerkt. Je krijgt een mooi overzicht van het aantal planten (in dit voorbeeld: ongeveer 7500 planten gespreid over 14 verschillende lagen). Daarnaast ontvang je een kostenraming van het totale project, een stappenplan met timing voor de komende 5 jaar… Hierin staan een 15-tal werksessies uitgespreid over deze periode elk met hun afzonderlijke kostprijs.

Realisatie en plantenkeuze

Wanneer je akoord bent met de kostenraming en het plan van aanpak gaan we verder met de concrete realisatie oftewel een permablitz. Dan breekt de boeiende tijd aan waarin we je planten samenstellen.

De beplanting wordt verdeeld over 14 verschillende lagen die allemaal hun nut en functie hebben in het voedselbos: grote bomen, secundaire bomen, halfstam boom, laagstam boom, grote struiken, kleine struiken, grassenmatrix, stikstofbinders, eetbare vaste planten, pioniergroenten, grote smeerwortels, kleine smeerwortels, bloemenweide-zaadmengsels, klaver/en tredplantenpaden.

In onze plantenkeuze gaan we voor het beste. Wij gebruiken veredelde rassen, waarvan je zeker bent dat ze je een goede oogst geven. Onze selectiecriteria zijn:

 • biodiversiteit: we gaan voor zo veel mogelijk soorten en rassen, voor een veerkrachtig voedselbos.
 • oogstspreiding: onze appels eet je van juli tot mei.
 • oogstbaarheid: al onze hazelaars geven dikke, makkelijk te kraken noten, al onze braambessen zijn doornloos.
 • smaak: we zoeken naar planten met de meest uitgeproken smaken.
 • gezondheid: duindoorns hebben een erg hoog vitamine-C gehalte, zwarte bessen een erg hoog anthocyaan gehalte,…
 • ziekteresistentie: we zoeken naar de meest ziekteresistente fruitrassen.
 • historiek: oude lokale fruitrassen zijn vaak goed aangepast aan onze lokale omstandigheden.
 • innovatie: moderne selecties zijn vaak beter aangepast aan veranderende klimaatsomstandigheden
 • semi-wildheid: vlieren, meidoorns en lijsterbessen geselecteerd op grote vruchten.
 • schoonheid: ‘edimentals’ zijn eetbaar en ornamentaal.
 • ‘specialekes’: chinese toon, sechuan-peper, olijfwilg, honingbes zijn weinig bekende planten met hoog toekomstpotentieel…

We gaan voor overvloed!
 

Food Forest

Stap per stap gaan we zo verder, gedurende 5 jaar. Dit is de tijd dat je voedselbos nodig heeft om zich te vestigen. Dit is de periode waarin je vrij veel energie steekt in de totstandkoming ervan en waarin je ook veel van je voedselbos leert.  Eenmaal alles uit zichzelf begint te lopen, laten we je los en kan je zelf verder groeien.  Heb je het gevoel je na 2 jaar al je plan kan trekken, dan is dat zelfs beter. Je bent niet verplicht van de 5 jaar uit te doen…