Prairietuin

Waar stad en natuur elkaar ontmoeten, daar is het vaak het interessantst.  Op deze subtiele grens  tussen natuur en cultuur slaat Mier toe met prairietuinen…

Prairietuinen scheppen een geromantiseerd beeld van de wilde grasvelden van weleer. Temidden van een dicht bebouwde omgeving vormen prairietuinen oases van rust, schoonheid en ontspanning. Dit is voor de hedendaagse stadsbewoner vaak nog de enige link met de natuur. De ideale dekmantel om meer natuur in de stad te pompen.

Natuurlijk uitzicht

We gebruiken in prairietuinen planten die er natuurlijk uitzien en tegelijkertijd makkelijk te beheren zijn.  We passen in de prairietuin dezelfde natuurwetten toe als in het wild. Zo bekom je een langlevende en zelfregulerende plantengemeenschap. Een evenwichtige mix van grassen, vaste planten, kruiden en bloembollen zorgen voor een natuurlijk uitzicht. Een prairietuin is altijd verrassend, staat boordevol kleur en dat met een minimum aan onderhoud!

Natuur in de stad

Prairietuinen zijn ook voor de natuur interessant. In sterk verstedelijkte gebieden als Vlaanderen is het aanleggen van prairietuinen een ideaal middel om dat laatste stukje wilde natuur in de stad, de dorpskern, langs verbindingswegen en op bedrijventerreinen te bevorderen. Op die manier ontstaan er corridors en verbindingspunten tussen versnipperde natuurgebieden.

De voordelen:

  • Onderhoudsarm

Een prairietuin is heel onderhoudsarm. Eenmaal gevestigd beperkt het onderhoud zich tot slechts één jaarlijkse maaibeurt. Aan het einde van de winter, net voor de lentebollen een nieuwe jaarcyclus aankondigen, wordt alles afgemaaid en afgevoerd.

  • Zelfregulerend & dynamisch

Een prairietuin is zelfregulerend en dynamisch. Een priarietuin onderhoudt maw zichzelf! De tuin is voortdurend in evolutie, geen dag ziet ie er hetzelfde uit. Gaten groeien vanzelf terug dicht. Kunstgrepen als scheuren, verplanten, verjongen, vormsnoeien,… behoren voorgoed tot het verleden!

  • Snel resultaat

Een prairietuin vestigt zich enorm snel: een aantal maanden na aanleg heb je reeds een overweldigend resultaat. Op drie jaar tijd is de prairietuin volwassen.

  • Geen onkruid

De grassen en vaste planten worden bij aanvang ingebed in een onkruidwerende laag steentjes. Na 2 jaar is de prairietuin volledig dichtgegroeid. Hierdoor krijgt onkruid geen kans meer.

  • Ideaal op sterk verstoorde gronden

De prairietuin gedijt heel goed op sterk verstoorde gronden: overbemeste gronden zijn ideaal voor een hooggras-prairie: hier groeien de bloemen en planten tot ver boven je hoofd! Kapotte, verdroogde gronden vol beton-, steenpuin en ander afval zijn dan weer de ideale voedingsbodem voor kalkminnende flora. Heb je het geluk van goede tuingrond te bezitten dan heb je uiteraard nog meer keuze.

  • Volop kleur

Als geen ander geeft een prairietuin kleur aan de seizoenswisselingen. Je hebt continu bloemen van vroeg in de lente tot laat in de herfst om te eindigen in een met ijskristallen berijpte sprookjestuin.

  • Ecologisch

Een prairietuin is ecologisch, heeft geen last van ziektes of plagen en verdraagt heel goed de steeds langer wordende droogteperiodes. Je hoeft dus nooit meer te gieten, te bemesten of te sproeien.

  • Biodiversiteit

Een prairietuin is een zegen voor het dierenleven. Door de massale aanwezigheid van insectenlokkende planten is de prairietuin een ware trekpleister voor bijen en vlinders. Al deze insecten lokken op hun beurt mezen, zwaluwen, vleermuizen en amfibieën naar de tuin. In de winter worden de zaaddozen druk bezocht door allerhande vogels.

  • Bevorderen vruchtbaarheid

Een prairietuin maakt kapotte gronden vruchtbaar. De prairieplanten halen met hun tot 6m diepe wortels voedingstoffen naar boven die ze in hun blad opslaan. Met hun diepe wortels breken ze gecompacteerde gronden open: de bodem wordt luchtiger en begint te leven. Zo kan je prairietuin verder evolueren naar een food forest. Als je dit wenst, dan maai je je prairietuin niet. Van zodra je merkt dat er zich bomen en struiken beginnen te vestigen in je prairietuin. Dan betekent dit dat je tuin klaar is om naar een volgend successiestadium door te evolueren. Je vervangt dan deze scheuten door jong plantmateriaal van eetbare struiken en bomen.

  • Slechts  1 keer maaien

Wil je je prairietuin als prairietuin bewaren, dan maai je 1x per jaar alles af na de winter. Het maaisel is heel goed bruikbaar als mulchlaag in de moestuin of het voedselbos.

Ook bij jou?

In principe kan ieder zonnig plekje omgetoverd worden tot een prairietuin.

Heb je zopas je huis ge- of verbouwd en ligt je tuin er helemaal kapot bij, dan is dit een ideaal moment om van je puinhoop een paradijsje te maken.

Uiteraard kan je ook een bestaand stuk gazon omtoveren. Eilandjes, voortuinen, prairieborders, een prairietuin omzoomd door buxushagen in formele tuinen,… Alles kan!

Door het minimale onderhoud is een prairietuin bijzonder geschikt op bedrijventerreinen en rond parkings. Niet alleen de omliggende natuur, maar ook de werknemers en bezoekers zullen er wel bij varen.

Prairietuin als openbaar groen

Openbaar groen, rotondes en middenbermen zijn ideale locaties voor prairiebeplantingen.