Permacultuur ontwerpsessie

 

 

Door het maken van duizend-en-één permacultuurontwerpen zijn we met veel trial-and-error tot een methodiek gekomen die je in staat stelt om zelf op een dag tijd een goed en logisch permacultuurplan te maken voor je eigen leefomgeving. Veel voorkennis van jou is niet vereist, enkel veel goesting om te gaan voor overvloed.

We komen met 3 ontwerpers bij je langs en we beginnen met een observatie-, opmetings-, wensen-, ideeën- en verkenningsronde.

Daarna teken je zelf je eigen plan, onder onze begeleiding. Jij mag creatief bezig zijn en wij zorgen ervoor dat je onderweg geen te grote fouten maakt… Aangezien angst en onzekerheid de dooddoener zijn van het creatieve proces zijn het wegnemen van die onzekerheden en jou ondersteunen bij onze belangrijkste taken. Je hebt namelijk zelf meer wijsheid in pacht dan je nu vermoedt. Deze aanpak blijkt goed te werken. Doordat je zelf tekent heb je zelf een grote inbreng in en betrokkenheid bij jouw permacultuurontwerp. Zo krijg je iets dat zo veel mogelijk op jouw maat is en raak je geënthousiasmeerd om je plan te realiseren.

We tekenen met de hand en veel kleurtjes. Op kalkpapier leggen we laag per laag de logica van de site bloot. We beginnen met het in kaart brengen van de belangrijkste abiotische factoren zoals zonnestanden, wind, waterstromen, voedingstromen, microklimaten, bodemtypen, aanwezige vegetatie, circulatieassen, zichten enz…  Zo krijgen we een goed beeld van de input van moeder natuur. Hierop gaan we dan onze menselijke input baseren: we bepalen de verschillende zones, de paden, en we zoeken voor al je wensen de meest ideale plaats. Als dit op punt staat, kunnen we nog verder in detail gaan tot op het niveau van de plantenkeuze en plan van aanpak.

Tegen het eind van de ontwerpsessie heb je een totaalplan, dat je door en door begrijpt en achterstaat. Achteraf ontvang je nog een verslag, een uitwerking van het ontwerp en een kostenraming. Hiermee kan je dan zelf aan de slag.

Lijkt de opstart van het plan je toch wat lastig of zou je graag op korte termijn een grote vooruitgang zien zodat je daarna zelf verder kan, dan kan je een beroep doen op ons. Tijdens een permablitz komen we met heel het team langs om jouw plan te realiseren.