Biodivers groendak

Mier hanteert de Zwitserse biodiversiteits-richtlijn voor groendaken. We streven naar een maximale biodiversiteit aan sedums, bloemen, grassen, kruiden en zelfs groenten. Veel van deze planten zijn in onze streken bedreigd vanwege de overbemesting van onze bodems. Op biodiverse groendaken kunnen ze zich wel handhaven en vermeerderen. Twee jaar na aanleg streven we, naast de gangbare sedums, naar een vestiging van minimum 20 andere soorten. Op een biodivers groendak heerst er een afwisselende bloei van vroeg in de lente tot laat in de herfst. Op deze overdaad aan voedsel komen tal van insecten, bijen, vlinders en vogels af.
We verwerken vaak ook diverse types insectenhotels en mussenkoloniekasten in het dak.

Selectie van planten voor biodiverse groendaken

De planten die we gebruiken worden eerst op onze eigen proefdaken getest. Elk jaar doen we nieuwe ontdekkingen. De soorten die het goed doen worden door onszelf vermeerderd. Ze blijven eerst een jaar afharden op ons kweekdak. Ze krijgen geen meststoffen of overvloedige irrigatie. Zo schieten enkel de sterksten over. Het zijn survivors: planten met de juiste genen die hen de veerkracht geven om te overleven in extreme situaties. Als de tijd rijp is verhuizen ze naar hun volgende standplaats, naar jouw dak. Van hieraf zetten ze hun pad verder. Vaak gebruiken deze planten jouw dak dan als uitvalsbasis van waaruit ze de stad verder koloniseren.

Substraat groendaken

De dikte van de substraatlaag van een biodivers groendak bedraagt gemiddeld 12cm. Om een grotere biodiversiteit te bekomen wordt de substraatlaag golvend gelegd tussen 5 en 20cm.
De dikste lagen worden op de draagkrachtigste delen van het dak gelegd (bv boven draagmuren).
Het verzadigd gewicht bedraagt ca.60kg/m² (5cm) tot 250kg/m²(20cm).
Mits goede aanleg is een biodivers groendak op de meeste soorten dakopbouw toepasbaar.

Extensief groendak

Biodiverse groendaken worden extensief beheerd. Het is niet nodig te bewateren of te bemesten.
Hoewel niet strikt noodzakelijk, raden we aan om jaarlijks na de winter de verdroogde stengels
of ingewaaide herfstbladeren van het dak te halen. Zo blijft de bodem schraal en behoud je de biodiversiteit.
Voor deze jaarlijkse onderhoudsbeurt kan je ons desgewenst ook inschakelen.