Wat

Als Mier zijn we op zoek. Op zoek naar een duurzame, vrije en zelfredzame levenswijze. Vrij van mentale belemmeringen. Vrij van moeten en niet kunnen.  In vol vertrouwen in onszelf en alle levensvormen rondom. Steeds de illusoire grens aftastend, en er dan 2 stappen over gaan om eruit te leren waar de grens echt ligt. Als Mier geven we onszelf de vrijheid om fouten te maken, om dingen uit te proberen en om dingen te laten mislukken. Als Mier versmelten we trial-and-error met intuïtie. Met een open geest absorberen we informatie. Honderden wegen leiden naar de oplossing van eenzelfde probleem. Je hebt maar te kiezen welke weg je neemt…

Ruimte voor experiment

Heel wat experimenten, probeersels , zotte gedachten zijn gekomen en weer gegaan. Maar er zijn er ook een hele hoop gebleven. Deze bleken te werken. We kregen de kans om deze experimenten te herhalen op andere plekken. En telkens we iets herhalen blijkt het leven niet herhaalbaar te zijn. Alles is uniek. We leren steeds weer bij. Maar we beseffen ook dat we eigenlijk niets weten. Iedere stap schenkt ons inspiratie voor onze volgende stap. Voor je het goed weet wordt experiment expertise…

We durven zeggen dat we goed geworden zijn in bepaalde dingen. Je vind ze hier…