Samenwerking

Mier zet volop in op de groei van Saltus Belgica. Vergroening moet voor iedereen haalbaar zijn: voor elke sociale klasse,  voor alle leeftijden, voor de doener en de denker,…

Samenwerken

Bewandelen we de plat getreden paden, dan stellen we niet de uitbreiding van Saltus Belgica voorop, maar winstmaximalisatie. Binnen het groei-economisch denken hebben we dan twee keuzemogelijkheden:

(A) ‘Het betere ontwerp voor het betere publiek’ maken

(B) ‘Een monocultuur aan productjes voor iedereen’ produceren

Als we beide keuzes toetsen aan ons paradigma van de ecologisch sociale structuur, dan hebben we een systeem met 4 actoren: ecologisch, creatief, sociaal, winst.
In keuze (A) kan misschien het ecologisch luik gehandhaafd blijven (0), maar sociaal (-) gaat het erop achteruit, creatief gaat achteruit (-), winst vooruit (+).
In keuze (B) blijft het sociale gehandhaafd (0), maar gaat het ecologische erop achteruit(-), creatief gaat achteruit (-), winst vooruit (+).

Geen van beide verhalen is duurzaam (-0-+).

Daarom heeft Mier besloten om een transitie te maken naar een ondernemingsmodel dat wel duurzaam is.

Co-creatie

Mier werkt als een ecosysteem met 6 organismen:
Co-creatie is essentieel binnen de werking van Mier. Ontwerp en uitvoering komen tot stand vanuit een samenwerking tussen onderstaande partijen:

  1. Mier: werkt een oplossing uit op maat van de klant en zorgt ervoor dat dit ontwerp uitgevoerd wordt.
  2. Klant: heeft hulp nodig, stelt een locatie ter beschikking, vergoedt Mier.
  3. Vrijwilligers/Workshoppers: komen meehelpen en leren al doende bij. Ze zijn alweer een ervaring rijker, smeden banden,… Vaak zijn deze mensen werkloos. Ze bouwen mee aan een zinvol, duurzaam project. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde.
  4. Starters: krijgen de kans om hun talenten in te zetten, doen extra ervaring op en verdienen wat bij.
  5. Stagiairs: landschaps- & interieurarchitecten, bioboeren en -boerinnen, groenmanagers-in-wording doen bij Mier praktische ervaring op, om later hun eigen ding te kunnen doen.
  6. Vrienden: van de klant komen meehelpen, omdat het een gezellige boel is.

Door samen te werken aan projecten, samen te ontwerpen, maar ook door regelmatig rondleidingenworkshops of lezingen te organiseren willen we mensen inspireren om een gelijkaardige, zelfvoorzienende en onafhankelijke weg te bewandelen.