2050

Mier heeft één doel: de manifestatie van Saltus Belgica tegen 2050! En we hebben een plan. We volgen de zevenjarige cycli van het leven. De eerste 7-jarige periode is achter de rug. Dit was de opstartfase, de grote ontdekkingen, de pioniersfase, duizend-en-één experimenten, leren samen werken met de natuur, leren regeneratief denken.

Turning Grey Into Green

Het resultaat mag er wezen: Vlaanderen is een 50-tal prachtige puintuinen, prairietuinen, biodiverse groendaken, permacultuurtuinen, bouwwerken, beestentorens, watertuinen, samentuinen en natuurlijke speelplaatsen rijker. Op plekjes waar je het nooit zo verwachten, tussen staal, glas beton en asfalt vind je nu 50 kleine oases waar het bruist van het leven…

Permacultuursysteem

De eerste levencyclus van Mier kwam overeen met de 5e levenslevenscyclus in ons persoonlijk leven. Iedereen maakt dit wel door, ergens tussen ongeveer 28 en 35 jaar. Na een periode van zwerven, vestigden we ons in wat nu het Mierennest heet. We bouwden er aan ons permacultuursysteem. Ondertussen voorziet dit systeem ons in 7/8e van al onze behoeften…

ice-winter-macro-snowflake-1680x1050

De eerste kristalisatie…

We willen de impact aan het einde van elke levensfase laten verzevenvoudigen. Mier heeft in 2014, 6 nieuwe mensen intensief opgeleid. Zo ontstonden er 6 nieuwe Mier-achtige ondernemingen. De jonge mieren bouwen hun eigen mierennest en gaan in hun eerste levensfase zelf ongeveer 50 projecten in hun buurt doen. Wanneer ze op het einde van die levensfase, na 7 jaar, voldoende rijpheid en visie ontwikkeld hebben, kristaliseren ze zelf en trainen ze zelf 6 nieuwe mieren, enz…  Zo voeren we 6 kristalisaties door… tot 2049!

jaar mieren oases
2007 1 0
1e kristalisatie 2014 6 50
2e kristalisatie 2021 36 300
3e kristalisatie 2028 216 1800
4e kristalisatie 2035 1296 10800
5e kristalisatie 2042 7776 64800
6e kristalisatie 2049 46656 388800
2332800
totaal 55987 2799350

In 2049 vindt de 6e en laatse kristalisatie plaats. Op dat moment zullen de 7776 mieren van de 6e generatie de laatste generatie mieren vormen. Met  46656 zijn ze. Deze mensen zijn nu nog niet eens geboren. Ze zullen rond 2020 geboren worden.

Oases van overvloed

Deze laatste generatie veroorzaakt het kantelmoment. Want deze generatie mieren zal op korte tijd meer dan 2 miljoen nieuwe oases van overvloed creëeren. Op dat moment is de feedback-loop van de natuur zo groot dat we in een opwaartse spiraal terecht komen. Het Bos Belgica is een feit!

Jonge ondernemers

Dit model genereert maar liefst 55987 nieuwe ondernemingen! Allen actief binnen de regeneratieve sector. Dit model geeft iedere jonge ondernemer de kans om zich gedurende 7 jaar te verdiepen, onderzoek te doen en een eigen niche te ontdekken.
Dit model genereert diversiteit, samenwerking, pluralisme en specialisatie.

Dit model is geen utopie!  Dit model is een realiteit die al 7 jaar bezig is.

Wij bepalen met zijn allen vandaag hoe morgen eruit zal zien.

Het is ons gelukt om van transitie ons werk te maken. Het zal de volgende generatie mieren ook lukken. En daar hebben we jouw hulp voor nodig! Steun ons! Investeer in echte duurzaamheid, investeer in de regeneratieve sector. Laat onze mensen los op jouw leefomgeving. Wij toveren die leefomgeving om tot oases van overvloed. Deze leefomgeving schenkt je veerkracht, brengt je gezondheid, biedt jou en jouw nakomelingen een toekomst!

Transitie

Wij bepalen samen onze toekomst. De toekomst is groen, de toekomst is creatief, de toekomst is regeneratief, de toekomst is overvloedig!